sv: Ska yngre utföra slaktoffret (Qurbani)?

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Ska yngre utföra slaktoffret (Qurbani)?

Postby nur.nu » 26 Jan 2012, 00:04

http://www.ilminstitutet.se/
Fatwa Id: 00025

Fråga:
Är det ett måste eller en påbjuden handling för en rik förälder att utföra (slakta) Qurbani åt barn som är över 10 och under sexton?


Svar:
av Mufti Ismail Moosa
För det första så är det viktigt att påpeka att en pojke blir bāligh (mogen) mellan 12 till femton års. Om han inte blir bāligh under denna period, kommer han automatiskt att anses som mogen från femton års ålder. Och det är jämväl möjligt för en flicka att bli mogen från nio års ålder. När man blir bāligh, är qurbāni då obligatoriskt.
Om barnet ännu inte har blivit bāligh, är då den föredragna åsikten Ḥanafiskolan att qurbāni är mustaḥab (påbjudet) för honom(/henne).


و في الولد الصغير عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى روايتان في ظاهر الرواية يستحب ولا يجب بخلاف صدقة الفطر و روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يجب أن يضحي عن ولده الصغير و ولد ولده الذي لا أب له و الفتوى على ظاهر الرواية (فتاوى قاضيخان - (3 / 205)


Och Allāh Ta’ālā vet bäst.
Wassalām,
(Mufti) Ismail Moosa

Return to Hajj

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest