sv: Om papperspengar | Sh. Nazim Qubrusi

Post Reply
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Om papperspengar | Sh. Nazim Qubrusi

Post by nur.nu »

Om papperspengar | Sh. Nazim Qubrusi
PAPPERSPENGAR ÄR HARAM – HIMMELSK HYLLNING AV GULD OCH SILVER
Transkribering av Sohbet av Shaykh Nazim al-Haqqani al-Qubrusi, Lefke, Cypern, 07.09.2010
Översatt till svenska av: Anonym
http://rahma.se/2012/05/31/papperspenga ... m-haqqani/

Bismillahi Rahmani Rahim

(Mawlana Shaykh reser sig)
Laa ilaaha illa-Llah, Laa ilaaha illa-Llah, Laa ilaaha illa-Llah Muhammadun Rasoolullah `alayhi salaatullah wa nahnu `abeedullah faq bal maadhiratanaa yaa Rabbanaa yaa Khaliqunaa yaa Raaziquna. Anta ‘l-Hadi Anta ‘l-Haqq laysa ‘l-Hadee illa Huwa! Shukr yaa Rabbee, shukr yaa Rabbee, shukr alhamdulillah. Tawbah yaa Rabbee, Tawbah yaa Rabbee, Tawbah astaghfirullah. A`oodhu billahi min ash-Shaytan ‘r-rajeem. Bismillahi ‘r-Rahmani ‘r-Raheem. Thumma as-salaat wa ‘s-salaam `ala jamee`i ‘l-anbiyaa wa ‘l-mursaleen wa man tabi`aa hum bi ihsaan ilaa yawmi ‘d-deen. Allahuma thabitna `ala ‘l-Haqq. Håll oss på Sanningens väg, O Herre! Subhaanak, Subhaanak, Subhaanak, Anta Subhaan, Anta Sultan! (Mawlana Shaykh sätter sig ned)

As salaamu ´alaykum! Hur mår ni idag, ni som lyssnar? När ni samlar så många saker, vad ska ske? Ni samlar dem, men slutligen skall ni lämna dem. Vilken mentalitet har ni? Vad är detta? Vi säger att detta är mentaliteten hos de allra lägsta utav människor, ja. Föreställ dig att det finns ett berg av guld, och kungen fraktar guldet till ett stort torg i staden, och säger: ”O mitt folk! Kom och ta! Kom och ta! Folk springer, de springer. De tar från skatten allt de kan bära hem till sina hus och lägger det där. Vad hände? Vad har hänt med denna guldskatt? Vad har hänt med denna skatt som ni bar från en plats till en annan, och samlade en mindre skatt? Vad gjorde du? Du tar bara så mycket därifrån som du kan bära. Hela dagen, kanske hela veckan, så är du upptagen med att bära dessa skatter hit. Sedan blir du trött. Vad hände? Ingenting hände. Bara det att du arbetade som en åsna genom att flytta en skatt från en plats till en annan. Vad har förändrats i ditt liv. Varför springer du?

O lyssnare! De uppmanar mig att fråga er, vad är valutaomväxlingen för pengar på internet idag?- Igår var det 100 000 turkiska.
- Säg inte turkiska pengar, ya Shaykh. Du borde säga att dessa pengar var amerikanska dollar. Amerikanska dollar tappar också deras värde. Bättre att samla och spara, misri somna inte, vi springer efter Euron. Euron är bättre men, ”O min broder, Euron är också alltid satt i förändring, vi borde spara engelska pund.
- Yes, sir, men jag tror guld är bättre.
- Det kvittar. Du säger bättre. Jag säger att det kvittar om du kommer med engelska sterling, engelska pund, så att du lättare ska kunna använda dem, och om du sparar, spara i riktiga pengar, guld används, du borde spara papperspengar.
O min broder, vem är det som kommer med papperspengar? Tror du att du hörde om papperspengar på din fars tid eller din farfars tid?
O min broder, jag har inte hört något annat än att de använde guldmynt, det var värdefulla pengar. Man kan säga att det var pengar.
Jag har aldrig hört talas om papper. Och folk säger att det är en finanskris. Vad är orsaken? Det är för att nationerna följer shaytaniska idéer och shaytaniska projekt, att de inte använder guldmynt. De lägger dem i väskan och använder papperspengar. Papperspengar är lätt för människor att använda. Därför är huvudorsaken till den ekonomiska krisen just papperspengar.
- O min broder! Du är så smart, du måste vara en räddare för nationerna på grund av dina goda idéer.
- Ja, det är sant, men hur kan vi bära runt på guld hela tiden? Papperspengar är lättanvändbara.
- Ja, det är lätt, men det är inte något som hjälper ekonomin.
- Om jag ger dig papperspengar så att du kan äta, skulle du gilla det?
- Nej, jag skulle inte gilla det?
- Om jag ger dig gräs eller papperspengar att äta. Vilken är bättre?
- O min broder! Gräs är mycket bättre, vi kan äta detta, men gällande dessa papperspengarna, jag kan inte äta dem!
Och folk nuförtiden hävdar att det är en ekonomisk kris, och miljoner ekonomer söker efter ett sätt att rädda människorna undan den ekonomiska krisen, men de kommer aldrig fram till den verklige räddaren. De söker alltid att finna en väg genom papperspengarna.


Den Himmelske Herren har skänkt värde till två mineraler, den ena är guld och den andra är silver och Han befaller oss att använda guld och silver. Om ni lämnar detta, så kan ni falla i en sådan kris att ingen kan rädda er. Nu springer alla för att finna en lösning. Använd era förstånd!

O ’ulama! Varför ber ni inte er muluk att säga ”Använd inte papperspengar”. Säg inte, ”Detta är fem riyal, detta pappret är tio riyal, detta pappret är ett hundra dirhams”. Nej, allt det som mänskligheten ber att vår Mizan ska förändra, de himmelska måtten, det kommer inte leda till deras framgång, utan kommer bara låsa fast dem. Folk måste använda guld och silver och sälja, då om bara 40 dagar kommer den finansiella krisen vara över. Om de insisterar på att inte använda guld och silver, då kommer vi efter 40 år inte ha rest oss ännu. Allah den Allsmäktige ger förstånd med god förståelse. De himmelska böckerna vägleder människans liv på denna planet; de tar böckerna och sätter upp dem och säger, ”Vi ska inte använda de himmelska reglerna för vi har nya regler i enlighet med våra förstånd och vår mentalitet, och vi kan göra allt, vi kan spara, vi kan ta hindra varje kris, och först av allt den ekonomiska krisen!” Men ni kan inte göra så!

O Salafi ’ulama! Ni hävdar att ni är de heliga, och att ni är närmst Himlen och de himmelska reglerna. Varför löser ni inte detta åt mänskligheten? Det finns säkra sätt, så varför gör ni inte detta? Även i era länder är det en ekonomisk kris. Allah den Allsmäktige har skänkt er oräknerliga skatter av guld och silver, och äkta värde för mänskligheten, men ni använder inte detta utan ni använder papperspengar. Det är haram. Och ni hävdar: ”Vi är folket av amr bi’l-ma’ruf”. Om ni tror att det vi säger sannerligen är en himmelsk befallning, varför befaller ni inte det? Varför hindrar ni inte folk, och hindrar era kungar eller amirer eller shaykher?

Varför säger ni inte, ”Använd inte papper, det är förbjudet, haram”. Ni lurar folk genom att köpa och sälja. Varför säger ni inte att ni har amr bi’l-ma’ruf nahy ’ani’l-munkar, och hindrar folket från det felaktiga och att framföra sanna ting. Det är ett bombardemang av era galna idéer. Var är folket av amr bi’l-ma’ruf? Säg! Wahhabis och amr bi’l-ma’ruf folket, ni måste säga att papperspengar är haram! Om ni inte säger detta, så kommer ni vara Satans agenter, och ni kommer arbeta för Shaytan och inte för Allah den Allsmäktige. Khaaf Allah! Frukta Allah!

O folk! De som hävdar “Vi är folket av amr bi’l-ma’ruf wa nahy ‘ani’l-munkar”. Varför använder ni papperspengar? Var Profeternas sigill (s) en man som använde papper eller guld och silver? Den Himmelske Herren har gjort takreem, hedrat, till dessa mineraler. Han har från Himlen inte hedrat järn och tenn utan guld och silver. Varför yttrar ni inte nyckeln så att ni räddar alla nationerna från dåliga villkor och räddar dem undan denna kris? Tala sanning! Profeternas sigil (s) gör detta klart genom Koranen, för att skapa ett system för livet och det bästa levnadsmönstret och måtten, att använda guld och silver. Detta är amr bi ‘l-ma`roof wa nahiyy `ani ‘l-munkar, så varför säger ni inte detta till era kungar? De använder allesamman papperspengar och det finns hundra trick att ta guldet från folket, att ta det och spara det, vad är detta? De lägger guld på hög, men inte papperspengar. Varför använder ni inte guld i er handel med folk, och köper och säljer med guld och silver? Och ni säger, ”Vi är ’ulama”. Ni är inte ’ulama! En sann ‘alim säger sanningen och följer sanningens väg!

O muluk (kungar), shaykhs, umara (furstar) och andra! Ni måste följa Shari’at Allah, de himmelska reglerna. Det är inte en himmelsk regel att använda papperspengar, nej! Nu kommer det att anlända en kung som kommer samla alla papperspengar och bränna dem och återinföra guld och silver på deras rättmätiga plats! Det är islam! Alla nationer och alla folk kommer förstå vilka himmelska befallningar som kommer. Ni kommer aldrig kunna rädda människor undan den ekonomiska krisen förrän ni bränner eller kastar bort alla papperspengar och ersätter dem med guldmynt och silver och koppar. När ni gör detta, kommer ni finna att ni inom 40 dagar är räddade undan envar ekonomisk kris. Om inte, ni kan skriva det eller det andra som kommentarer till situationen men den enda vägen är att använda guld och silver, de hedrade mineralerna. Bland mineralerna är guld och silver hedrade.

Marhaban, yaa marhaban, yaa marhaban `ulama! Var är de ‘ulama som ska ge dessa fatwas? Var är muftin? Azhar ash-Shareef, var är ni? Vad är er position? Varför talar ni inte ut? Ni sover och säger, “Bläddra över denna sida, titta inte på denna sida, bläddra till en annan sida”. Nej, ni är ansvariga för alla problem som drabbar folket, eftersom ni inte pekar åt vägen som räddar folket ut ur den ekonomiska krisen, och ni bevittnar hur miljarder människor faller in i fattigdom, utan något i deras fickor!

O Folk! Ta er i akt för de himmelska befallningarna! Kom inte med värdelösa regler som ni själva hittat på. Lämna dem och använd er av de himmelska befallningarna så att ni kan räddas här och i det efterkommande. Må Allah förlåta oss genom den mest ärorika, Profeternas sigill, Sayyiduna Muhammad (s).

(Mawlana Shaykh ställer sig upp och sätter sig sedan)

Fatihah.

(35 minuter) Det vi säger är lätt att förstå. Vi använder inte komplicerat språk, nej. Shari’at Allah, de himmelska befallningarna är lysande och klara, men Shaytan gör så människor inte förstår. Jag hoppas att den Himmelske Herren sänder någon som kan lära folket, och leda dem, och som har speciella krafter och som får bort alla dem som arbetar mot de himmelska befallningarna.

(Mawlana Shaykh ber två raka`at Salaat ash-Shukr.)

---------------------

Källa: http://www.yanabi.com/index.php?%2Fblog ... -haraam%2F
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

en: Paper money is haram | Sh. Nazim Qubrusi

Post by nur.nu »

PAPER MONEY IS HARAM - HEAVENLY HONOR FOR GOLD AND SILVER
Sohbet by Maulana Shaykh Nazim al Haqqani (qs), from Lefke, Cyprus, 07.09.2010
http://www.yanabi.com/index.php?%2Fblog ... -haraam%2F

(Mawlana Shaykh stands) Laa ilaaha illa-Llah, Laa ilaaha illa-Llah, Laa ilaaha illa-Llah Muhammadun Rasoolullah `alayhi salaatullah wa nahnu `abeedullah faq bal maadhiratanaa yaa Rabbanaa yaa Khaliqunaa yaa Raaziquna. Anta 'l-Hadi Anta 'l-Haqq laysa 'l-Hadee illa Huwa! Shukr yaa Rabbee, shukr yaa Rabbee, shukr alhamdulillah. Tawbah yaa Rabbee, Tawbah yaa Rabbee, Tawbah astaghfirullah. A`oodhu billahi min ash-Shaytan 'r-rajeem. Bismillahi 'r-Rahmani 'r-Raheem. Thumma as-salaat wa 's-salaam `ala jamee`i 'l-anbiyaa wa 'l-mursaleen wa man tabi`aa hum bi ihsaan ilaa yawmi 'd-deen. Allahuma thabitna `ala 'l-Haqq. Keep us on Haqq, O our Lord! Subhaanak, Subhaanak, Subhaanak, Anta Subhaan, Anta Sultan! (Mawlana Shaykh sits)

As-salaamu `alaykum! How are you today, our attenders? When you collect so many things, then what is going to happen? You are collecting them, but finally you are leaving and going. Which mentality are you using? What is that? We may say, that is the mentality of lowest level people, yes. Think that there is a heap of gold and, the king is bringing and putting a heap of gold in a big square of the city, saying, "O People! Come and take, come and take." People are running, running and taking and bringing from that treasure as much as they can to their home and putting there. What happened? What has changed from that heap of gold, from that treasure which you were just carrying from that place and putting it to another place? Instead of being for the king in that place, you are taking and carrying and putting it here, making a smaller heap of treasures. What did you do? You are only taking from there as much as you can carry and bringing and putting it here. And the whole day, perhaps for one week, you are busy carrying those treasures to here. Then you are getting tired. What happened? Nothing happened. Only you are working as a donkey by bringing that treasure and putting it here. What has changed in your life? Why are you running?

O our Attenders! They are making me to ask you, what is the exchange rate of money today on the Internet?

"Yesterday it was 100,000 Turkish."
"Don't say Turkish money, yaa Shaykh! You should say that this money is American dollars." American dollars are also losing their value. Better to collect and save, misri don't sleep, we are running after Euro. Euro is better but, "O my brother, Euro is also always changing, we may save and carry English Pound."
"Yes sir, but I think if we can save gold it is better."
"It doesn't matter, you are saying better, I am saying it doesn't matter to bring English Sterling, English Pound, so that you can use it easily and if you are saving, save real money, gold is for using, you should collect paper money."
"O my brother, who is bringing that paper money? Do you think that you heard about paper money at the time of our fathers or grandfather's?"
"O my brother, I never heard but they were always using golden coins, that was valuable money, you can say that was money."
"I never heard about paper. And people say that there is economical crisis. What is the reason?"
"It is because nations are following shaytanic ideas or shaytanic projects, that they should not use golden coins. They put it in their case and use paper money. Paper money is easy for people to use. Therefore, main reason for economical crisis is paper money."
"O my brother you are so clever one, you must be a savior for nations because of your good ideas."
"Yes, that is true but how can we carry our gold all the time? Paper money is so easy for using."
"Yes, it is easy but it is not something which is feeding the economy."
"If I give you paper for eating, you will like it?"
"No, I will not like it."
"If I am giving you grass or paper money to eat. Which one will be better?"
"O my brother! Straw is much better we can eat that but what about these paper money, I can't eat that!"

And people now are claiming there is an economical crisis, and millions of economists are looking to find a way to save people from economical crisis but they are never coming to real savior. They are always trying to bring solution through paper money.

The Lord of Heavens is giving value to two minerals. One gold, second silver and He is ordering to use gold then silver. If you are leaving this, you may fall in such a crisis that no one can find a way to save you. Now all the people are running to find a solution. Use your mind!

O `ulamas! Why are you not asking your mulook to say, "Don't use paper money." Don't say, "This is five riyals, this paper is ten riyals, this paper is one-hundred dhirhams." No, everything that Mankind are asking to change of mizaan, the heavenly scales, there will be no success for them, it is just locked down. People must use gold and silver to buy and sell, then in only 40 days, the economical crisis will finish. If they insist not to use gold and silver, even after 40 years they will never get up. Allah Almighty is giving mentality with good understanding. Also heavenly books are arranging Man's life on this planet; they are taking the books and putting it up, saying, "We are not using heavenly rules but we are using new rules according to our understanding and mentalities, and we can do everything, we can save, we can take away every crisis, and first of all the economical crisis!" But you can't do that!

O Salafi `ulamas! Who are claiming, "We are holy ones," that means you are much closer to Heavens and heavenly rules. Why are you not making this clear for Mankind? There are safe ways, so why are you not making it? And in your countries also there is economical crisis. Even Allah Almighty granted you countless gold and silver, and real values for Mankind, and you are not using it but you are using paper money! That is haraam. And you are claiming, "We are 'amar bil maroof people'." If you are believe what we are saying is truly a heavenly order, why are you not ordering it? Why are you not preventing people and your kings or `amirs or shaykhs? Why are you not saying, "Don't use paper, it is forbidden, haraam." You are cheating people by buying and selling. Why are you not saying that you have amr bi 'l-ma`roof nahiyy `ani 'l-munkar, to prevent people from wrong things and to bring true things? That is a bombardment on your foolish ideas. Where are the "amr bi 'l-ma`roof people"? Say! Wahhabis and people of amr bi 'l-ma`roof, you must say that paper money is haraam! If you are not saying, you are going to be Shaytan's agents, working for Shaytan and not for Allah Almighty! Khaaf Allah, fear Allah!

O People! Those who are claiming, "We are people of amr bi 'l-ma`roof wa nahiyy `ani 'l-munkar," why are you using paper? Was the Seal of Prophets (s) using paper or gold and silver? The Lord of Heavens is giving a takreem, honor, to so many minerals. He is not giving the honor granted to gold and silver but iron or tin are not honored from Heavens. Why are you not saying the key for saving all the nations from bad conditions, and saving them from crisis? Say the truth! The Seal of Prophets (s) is making it clear through Holy Qur'an: in order to make a system of life, or the best lifestyles or scales, is to use gold and silver. That is amr bi 'l-ma`roof wa nahiyy `ani 'l-munkar, so why are you not saying this to your kings? All of them are using this paper money and there are hundreds of tricks to take gold from people, to save and to make, so what is that? They are storing gold in safes but not paper money! Why are you not using gold for your dealings with people, buying and selling with gold and silver. And you are saying, "We are `ulamas." You are not `ulamas! A true `alim will speak the truth and follow the way of truth!

O mulook (kings), shaykhs, `umaraa (princes), and others! You must follow Shari`atullah, heavenly rules. It is not a heavenly rule to use paper money, no! Now there is coming a malik who will take all the paper money, burn it, and restore the use of gold and silver to its rightful place! That is Islam! All nations and all people of the world must understand what heavenly orders are coming. You will never be able to save people from economical crises until you are burning and throwing away that paper money and putting golden coins and silver and copper. When you do that, you will find within forty day every economic crisis disappeared. If not, you may write this or that (commentary on the situation) but the only way is to use gold and silver, honored minerals. Among minerals, gold and silver are honored.

Marhaban, yaa marhaban, yaa marhaban `ulamas! Where are the `ulamas to give this fatwa, where is the mufti? Azhar ash-Shareef, where are you? (What is your position?) Why are you not speaking? You are sleeping and saying, "Change this page, don't look on this page, change it to another page." No, you are responsible for all the trouble coming on people, because you are not saying the way of saving people from economical crisis and you are looking at billions of people falling into poorest situations, with nothing in their pockets!

O People! Beware of heavenly orders! Don't bring such useless rules that you are bringing from your wrong mentality. Leave them and use heavenly orders so that you would be saved here and Hereafter. May Allah forgive us for the honor of the most honored one, the Seal of Prophets, Sayyidina Muhammad (s)! (Mawlana Shaykh stands and sits).

Fatihah.

(35 minutes) What we are saying is easy for understanding. We are not making like this like that [using complicated language], no. Shari`atallah, heavenly orders are so bright and so clear, but Shaytan is making people to not understand. And I hope that the Lord of Heavens may send someone for teaching people, for ordering, and who has extra ordinary powers and to take away all those against heavenly orders.

(Mawlana Shaykh prays two raka`at Salaat ash-Shukr.)
Post Reply

Return to “Trade”