sv: Ordet Alllah

Post Reply
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Ordet Alllah

Post by nur.nu »

Bismi Allah

Allah är ett egennamn för den ende Guden.
Det används av arabiska kristna, judar och muslimer.
Det användes också av polyteisterna i Mekka före Islam för att beteckna den högste guden.

Andra gudar kallas ilahat. Orientalister tror att det ordet är besläktat med Allah, men i arabisk språkvetenskap anses Allah vara ett egennamn, inte härlett från ilah.
Abdulwahid wrote: Det finns olika åsikter om ordet Allah har härletts ur ett annat ord eller inte (dessa olika åsikter går långt tillbaka i tiden se. t.ex. al-hawashiy al-madaniyyah av al-Kurdi). En del menar att ordet Allah är ett egennamn som inte har härletts ur ett annat ord.

Den andra åsikten gör gällande att ordet Allah har härletts ur orden alaha, ilāhah, ulūhiyyah, ulūhah. Det har också sagts att det härletts ur ordet ālih som betyder att förvirra, eftersom intellektet förvirras när det försöker få kunskap om Gud (Mawsu’ah kashshāf iṣṭilāḥāt al-funūn wa al-'ulūm).

Det arabiska orden för gud och gudar är ilāh och ālihah. De som anser att ordet Allah härstammar från ett annat ord menar att man har satt ordet för gud (ilāh) i bestämd form genom att lägga till den bestämda artikeln ”al” framför gud och att man då fått ordet al-ilāh som senare omvandlats till Allah.
http://svenskmuslim.se/_forum3/viewtopic.php?f=4&t=3910
Post Reply

Return to “Arabic language”