ar: en: sv: Qadi ´Iyyad: al-Shifa - Online Resources

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

ar: en: sv: Qadi ´Iyyad: al-Shifa - Online Resources

Postby nur.nu » 15 Dec 2011, 23:07


User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

Re: ar: en: sv: Qadi ´Iyyad: al-Shifa - Online Resources

Postby nur.nu » 15 Dec 2011, 23:45

Utdrag på svenska på denna site:
Kap 1: Den gråtande palmstubben - viewtopic.php?f=14&t=3299
Kap 2.2.5: Om kärlek till Profeten Muhammad (s) - viewtopic.php?f=15&t=3302
Kap 2.3.2: Om respekten för Profeten Muhammad (s) - viewtopic.php?f=15&t=3301
Kap 2.3.4: Om adab vid förmedlande av hadither

Return to Books

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest