Om läsarter

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

Om läsarter

Postby nur.nu » 10 Mar 2013, 14:31

[Abdulghafur Starck]

Bara några snabba punkter:

Det finns sju + tre autentiska qira'at, tio totalt, som alla möter kraven för autentiska qira'at. De tre som fullbordar listan är de från Abu Ja´far al-Madani, Ya´qub al-Hadrami och Khalaf.

Dessa tio qira'at är inte desamma som de sju ahruf. Det finns, som vi vet, olika teorier om vad dessa sju ahruf innebär, likaså har de lärde diskuterat hur pass mycket av dessa sju ahruf som finns i de tio qira'at.

Att de sju ahruf åsyftar sju dialekter är en teori, och enligt många en av de starkaste, men det är viktigt att påpeka att alla sju ahruf stammar från Profeten, salla Allahu ´alayhi wa sallam. På samma sätt stammar även alla autentiska qira'at från Profeten, de är mutawatir, vilket ju är ett av kraven.

Nu menar jag inte att du, bror, talar om de sju ahruf när du nämner sju qira'at, men jag kände att jag ville poängtera att de inte är samma.

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

Re: Om läsarter

Postby nur.nu » 10 Mar 2013, 14:32

[Nur Muhammad]

Det har funnits 7 olika dialektala versioner av Koranen, som cirkulerat bland de arabiska stammarna. De omnämns i en del hadither, men finns inte längre bevarade. Sayyiduna Uthman (raDiya Allah 'anhu) fastställde den ursprungliga versione, alltså den som reciterades enligt Qurayshs's dialekt (dvs. fusha), och lät förstöra alla andra versioner. Därmed undanröjdes för all framtid missförstånd baserade på språkliga olikheter, viket är en stor rahma för Ummat.

De dialektala versionerna inte är samma sak som de olika qira'at (läsarterna, som Hafs, Qalun, Warsh etc.) Man brukar räkna sammanlagt 10 olika läsarter som bevarats med mutawatir överföringskedjor (dvs. de har i varje led överförts av så många oberoende berättare att det är omöjligt att betvivla deras äkthet). Denna tradition upprätthålls och det finns idag tusentals huffazh (personer som kan rectiera Koranen utantill) enligt alla 10 läsarter.

Return to Qira'at | Läsarter

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest