sv: video: Hamzahs Qira’ah | Abdulghafur Starck

Post Reply
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: video: Hamzahs Qira’ah | Abdulghafur Starck

Post by nur.nu »

Hamzahs Koranläsning (qira’ah) via bland annat Ahl al-bayt
av Abdulghafur Starck
http://www.facebook.com/groups/13017847 ... 004273504/

Han är Hamzah ibn Habib, Ibn ´Umarah ibn Isma´il, Abu ´Umarah at-Taymi, al-Kufi, den exemplariske imamen, Koranrecitationens shaykh (80-156 e.h.). Han reciterade Koranen inför Ja´far as-Sadiq, al-A´mash, Ibn Abi Layla, Humran ibn A´yan och många andra. Hans Koranläsning, qira’ah, är en av de tio autentiska läsningar som har nått oss från Profeten (صلى الله عليه وسلم).

Det sägs att al-A´mash såg Hamzah närma sig honom, var på förstnämnde reciterade: ”Och förkunna för de ödmjuka det glada budskapet [om Guds nåd]” (22:34).

Hamzahs läsning går tillbaka till Profeten (صلى الله عليه وسلم) via Ibn Mas´ud och ´Ali ibn Abi Talib, må Allah vara nöjd med dem. Ibn al-Jazari redogör först för kedjan genom Ibn Mas´ud och sedan imam ´Ali, från imam Ja´far:

”Ja´far as-Sadiq lärde sig Koranen från sin far, Muhammad al-Baqir, som lärde sig från Zayn al-´Abidin; Zayn al-´Abidin lärde sig från sin far, ungdomarnas mästare i Jannah, al-Husayn, och al-Husayn lärde sig från sin far, ´Ali ibn Abi Talib; och ´Ali och Ibn Mas´ud, må Allah vara nöjd med dem, lärde sig Koranen från Guds Sändebud (صلى الله عليه وسلم)” (An-nashr fi al-qira’at al-´ashr, 1:165).

Hamzahs läsning bevarades primärt av Khalaf ibn Hisham (d. 228 e.h.) och Abu ´Isa Khallad (d. 220 e.h.).

Hamzahs läsning innehåller flera utmärkande drag, bland annat:

• ”Hum”: ”ilayhum” (إليْهُم) och ”´alayhum” (عَلَيْهُم) i stället för ”ilayhim” och ”´alayhim”, och så vidare.

• As-sakt, en andlös paus inuti respektive mellan vissa ord: ”al … ard” (al-ard, الأرض), ”al … insan” (al-insan, الإنسان), ”ta´amun … illa” (طعامٌ إلا) och så vidare.

• Al-imalah, det vill säga ”den större imalan” (al-imalah al-kubra), vilket innebär att en bokstav uttalas som ungefär 75 procent ya’ och 25 procent alif. En imalah återfinns främst i substantiv eller verb som innehåller ”ا”, ”اء” och ”ى”, exempelvis ”duhaaha” (ضحاها), ”al-a´laa” (الأعلى), ”ad-dunyaa” (الدنيا) och så vidare. I mushafen för Khalaf ´an Hamzah markeras imalah med en svart fyrkant under bokstaven.

• Vid recitation binds den föregående suran ihop med den efterföljande, utan paus eller basmalah.

Källor:

Ibn al-Jazari, An-nashr fi al-qira’at al-´ashr, 1:158-167.
Adh-Dhahabi, Siyar a´lam an-nubala’, 7:90-92.

Under reciterar ´Abd ar-Rashid Sufi från Somalia Surah al-A´la enligt Khalaf från Hamzah.

http://www.youtube.com/watch?v=ebQ1Jm_I2A4
Post Reply

Return to “Qira'at | Läsarter”