sv: Definition av Tasawwuf / Sheikh Muhammad al-Yaqoubi

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Definition av Tasawwuf / Sheikh Muhammad al-Yaqoubi

Postby nur.nu » 21 Dec 2011, 00:30

Tasawwufs grunder
av Sheikh Muhammad al-Yaqoubi

övers. till svenska: bmk


1. Definition (الحَدُّ)
Det har givits hundratals definitioner av Tasawwuf. Den store läromästaren Ahmed Zarruq säger: "Det finns över tvåtusen förklaringar till vad tasawwuf är. i slutänden går de alla tillbaka till den följande: Sanna dyrkan av Allah med avseende på vad som behagar Honom, med vad som behagar Honom. (صِدْق التوَجُّهُ إِلَى اﷲ مِن حيثُ يَرضاهُ بِما يَرضاه)". Några vanliga definitioner är: Att handla i enlighet med kunskapen (العَمَلُ بالعِلْمِ); fulländad karaktär التَّصَوُّفُ أَخْلاقٌ); att tillägna sig goda karaktärsdrag och bli av med de dåliga.

2. Ämnet (المَوضُوع)
Ämnet för Tasawwuf är Det Högsta Väsendet – i det utsträckning det är möjligt att känna till det. En annan åsikt lyder att ämnet för denna disciplin är hjärtan och själarna, eftersom den arbetar med deras renande och uppbyggad. Båda åsikterna är korrekta, eftersom den första ser till målet (Allah) och den andra ser till medlena; som det så riktigt har sagts: Den som känner sig själv känner sin Herre.

3. Frukter (الثَّمَرَة):
Frukterna eller nyttan med denna ddisciplin är renandet av hjärtat och att lära känna världarnas Herre.

4. Dess företräden ( فَضْلُهُ):
Tasawwuf är en nobel disciplin med stora föredräden. Dess förträfflighet kommer av ämnet: Al-Ihsan (الإِحْسان) utgör en av av religionens tre nivåer, nämligen den högsta.

5. Dess förhållande till andra discipliner (نِسْبَتُه إلَى غَيرِهِ مِن العُلوم):
Tasawwuf utgör grunden fär Shari`a; utan den skulle alla gudstjänsthandlingar vara ofullkomliga.Den utgör kärnan i Koranen och Sunnan, och den är vävnaden i en muslims andliga liv. Imam Malik sade:
”Den som tillägnar sig tasawwuf utan fiqh är förtappad, och den som studerar fiqh utan tasawwuf är orättfärdig, men den som kombinerar dessa båda har sanningen.”

6. Grundaren (الواضِع):
Ordet al-wadi` betyder: den som var första med att ställa upp denna kunskapstren.Det var givetvis Profeten (fred och välsignelser vare med honom). Detta framhävs i många hadither, varav den mest berömda är Jibril-hadithen. Den första som gjorde denna kunskap känd var Sayyiduna `Ali, hans son al-Hasan och al-Hasan al-Basriy (må Allah finna behag i dem alla).


7. Namnet (الاسْم):
Namnet för denna vetenskap är tasawwuf (عِلْم التَّصَوُّف).
Ordet härleds från ordet suf, som betyder ylle; ller från safa, som betyder renhet; eller från suffa, den avskilda plats i Profetens (fred och välsignelser vare med honom) heliga moské, där en grupp av hans Följeslagare vistastes. Disciplinen var känd vid detta namn sedan andra århundrated efter hijra, dvs. sedan den tid då al-salaf levde (må Allah finna behag i dem). Den har senare benämnts `Ilm al-Suluk, `Ilm al-Ihsan, `Ilm al-Tarbiyya eller `Ilm al-Tazkiyya.

8.Källorna (الاسْتِمْداد):
Tasawwuf förlitar sig på al-Quran och al-Sunna som källor och bevis för dess material. Uttalandena från de stora lärda är en rik skatt för både sökare och mästare.

9. Bedömning enligt Shari`a (حُكْم الشَّارِع):
Bedömningen enligt Shari`a är att tasawwuf är fard, d.v.s. obligatoriskt, eftersom ingen människa är fri från synder utom Profeterna. Imam Abul Hasan ash-Shadiliy sade:

مَنْ لَمْ يَتَغَلْغَلْ فِي عِلْمِنا هذا ماتَ مُصِراً عَلَى الكَبائِرِ وَهُوَ لا يَشْعُر

”Den som inte noggrant studerar denna disciplin kommer att forfara att begå svåra synder utan att vara medveten om det.”

10. Frågor som behandlas (مَسائِلُهُ):
Tasawwuf angriper några av kärnfrågorna i religionen, så som Ikhlas – uppriktig dyrkan; sidq – sannfärdighet; wara` - försiktighet i religionen; tawakkul – att förlita sig på Allah; zuhd – asketism; mahabba - kärlek; liksom deras motsatser, vilka kallas för hjärtats sjukdomar, så som ouppriktighet, hyckleri, arrogans, habegär. Den tar också i angrepp några av de mest subtila ämnena som tankeflykt, hjärtats tillstånd, ingivelser. Ett av dess viktigaste ämnen är dhikr –åminnelse av Allah.och dess företräden. Ett annat är Sheiken och hans kvalifikationer, lärjungen – muriden, och dennes adab.

Grundläggande arbeten om Tasawwuf:
1. Skönheten hos de rättfärdiga (Hilyat al-Awlia) av al-Hafiz Abu Nuaym al-Asfahani
2. Återupplivandet av de religiösa vetenskaperna (Ihya Ulum al-Din) av al-Imam al-Ghazali
3. Al-Risalah av Imam Abul Qasim al-Qushayriy
4. Aforismerna (al-Hikam) av Sheikh Ibn `Ata Allah al-Sakandari
5. Uppenbarelser av det okända (Futuh al-Ghayb) av Sheikh `Abdul Qadir al-Jaylaniy

----------------------

Arabisk text: http://www.facebook.com/shl.Yaqoubi/pos ... 7496226116
Engelsk text: http://www.facebook.com/shaykhabulhuda/ ... 2396537580
Engelsk text: förenklad version: http://www.facebook.com/note.php?note_i ... 9777928742
Svensk text: förenklad version: http://www.facebook.com/note.php?note_i ... 8461073207
Övers. till svenska: bmk

Return to Tasawwuf

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests