sv: Råd ang. adaben vid hadithläsning

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Råd ang. adaben vid hadithläsning

Postby nur.nu » 31 Mar 2011, 00:44

Assalamu aleikum

Det kan vara mycket uppbyggligt att läsa hadithsamlingarna, detta unika och oskattbara arv som skiljer vår religion från allla andra religioner. Det ger en otrolig känsla av närhet till Profeten (sall Allah 3aleihi wa sallam) och hans följeslagare, och en omedelbar inblick i deras liv.

Men det är några saker man ska tänka på om mana hoppas att att nås av den välsignelse som läsningen kan ge, t.ex.

1. Att man strävar efter att efterlikna den vördnad som salaf hade inför uppläsningen och förmedlandet av hadither. T.ex. att vara i ett tillstånd av renhet medan man läser, att fokusera på läsnignen och inte låta sig distraheras, att vid varje "qala" känna impakten av Profetens (s) omdelbara ord etc.

Läs gärna mer om salafs adab vid förmedlandet av hadith på daralhadith.tk

2. Att återge hadithen korrekt (speciellt när man läser dem på arabiska).

3. Att återge isnaden (berättarkedjan) och uttala namnen på personerna korrekt.

4. När man hör eller läser skildringar av Profeten (s) och hans följeslagare ska man se dem framför sig i det mest positva ljuset, och tolka beskrivningarna av dem på det mest ödmjuka och respektfulla sätt.

5. Man ska ha klart för sig att enbart genomläsning av ett antal hadithböcker inte gör en kompetent att tolka dem. Man kan t.ex. inte ur haditherna dra direkta slutsatser om vad man bör eller inte bör göra i Islam (vill man lära sig det ska man läsa fiqh-böcker, inte hadith-böcker).

Många av de stora muhaddithun bland salaf avstod från att själv tolka haditherna, trots att de hade grepp om hela den offantliga kunskapsvolym som hadithvetenskapen omfattar. Många av dem ägnade hela sitt liv åt att samla och föra vidare hadither, men överlämnade tolkandet åt fuqaha.

---

Detta är några av de råd man får när man läser hadith med en lärare som har isnad, och jag skriver dem här som en påminnelse (främst till mig själv).

Internet är dessvärre fullt med exempel på hur hadihter citeras vårdslöst och respektlöst, deras status bedöms utan tillräcklig kunskap, och det dras direkta slutsatser utan insikt i usul och bevisföring. Behandlar man haditherna på det sättet, lär man inte få varken baraka eller kunskap av sitt studium.

Return to Advice to seekers of knowledge

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests