ar: en: sv: Qadi ´Iyyad: al-Shifa - Online Resources

Post Reply
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

ar: en: sv: Qadi ´Iyyad: al-Shifa - Online Resources

Post by nur.nu »

User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

Re: ar: en: sv: Qadi ´Iyyad: al-Shifa - Online Resources

Post by nur.nu »

Utdrag på svenska på denna site:
Kap 1: Den gråtande palmstubben - viewtopic.php?f=14&t=3299
Kap 2.2.5: Om kärlek till Profeten Muhammad (s) - viewtopic.php?f=15&t=3302
Kap 2.3.2: Om respekten för Profeten Muhammad (s) - viewtopic.php?f=15&t=3301
Kap 2.3.4: Om adab vid förmedlande av hadither
Post Reply

Return to “Books”