sv. Koranen / ur Ilmihal

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv. Koranen / ur Ilmihal

Postby nur.nu » 26 Jan 2012, 00:18

Koranen

Koranen är den bok (kitâb) som Gud uppenbarade för sin budbärare Muhammed. Koranen är given på arabiska. Den är indelad i 114 suror (kapitel) och 6.666âyât (verser). Koranen uppenbarades under 23 års tid, tretton i staden Mecka och tio i staden Medina. Koranen är samlad i en volym benämnd Mushaf.

Koranen är den mest fullkomliga lagen och vägledaren i livet. Den lär oss vad vi bör tro, vilka religiösa plikter vi har att utföra och hur vi bör uppträda mot varandra. Muslimer bör läsa (lära sig) och forska (studera) i Koranen. Varje muslim bör kunna den första surah (Fatiha) och minst två av de kortaste surorna utantill. En person som kan hela Koranen utantill kallas hâfiz.

Ur "Ilmihal - praktisk islam" av Fejzullah Hadzibajric (översättning av Ask Gasi), sid. 14.

Return to Koranen

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests