sv: bio: ABUL `ABBAS AL-MURSI (d. 686 H i Alexandria)

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: bio: ABUL `ABBAS AL-MURSI (d. 686 H i Alexandria)

Postby nur.nu » 22 Jun 2012, 16:42

.

ABUL `ABBAS AL-MURSi (d. 686 H i Alexandria)

Sheikh Abul ´Abbas Shihab al-Din Ahmad ibn `Umar al-Ansari al-Mursi var efterträdare till Imam Abul Hasan al-Shadhili. Trots att han till det yttre inte liknade sin Sheikh, liknande han honom till sitt sätt och till sitt beteende till den grad att folk inte kunde skilja mellan honom och Imam Abul Hasan.

Sheikh Abul `Abbas al Mursi sade:
    "Imam Abul Hasan sade till mig: 'Abul `Abbas, jag har tagit dig till min lärjunge endast för att du ska bli jag och jag du.' " [1/ p. 116]
Hans efterträdare var sedan Ibn `Ata Allah al-Sakandari, som skrivit många kända böcker, t.ex. Al-Hikam (Visdomsord). Han var den förste som dokumenterade sina föregångares liv och uttalanden. Nedan några utdrag ur boken Lata'if al-Minan (översatt till engelska under titeln The Subtle Blessings...) se http://www.fonsvitae.com/shadhili.html


Image
Vykort av Abul `Abbas-moskén i Alexandria.


Hur Sheikh Abul `Abbas al-Mursi mötte sin Mästare Imam Abul Hasan al-Shadhili

Shaikh Abu al Abbas berättade för Ibn `Ata Allah, enligt Lata'if al-Minan:
    "När jag var i Tunisien, sedan jag kommit från Murcia – jag var då en ung man – hörde jag talas om Sheikh Abul Hasan al-Shadhili. En man sade till mig: 'Vill du komma med mig för att träffa honom?' Jag svarade: 'När jag sökt Allah's vägledning i denna sak.' När jag sov den natten, såg jag mig själv i en vision, där jag steg upp mot en bergstopp. När jag nådde toppen såg jag där en man klädd i en grön burnus. Han satt med en man på sin högra sida och en annan på sin vänstra. Jag såg på honom och han sade: 'Du har funnit denna tids khalifa.' Jag vaknade, och sedan jag bett morgonbönen kom mannen som bjudit in mig för att besöka Sheikhen och jag gick med honom. När vi kom in för att träffa Sheikhen, fann jag honom till min förundran sittande på samma bänk som jag sett honom på på bergstoppen. Sheikhen sade till mig: 'Du har funnit denna tids khalifa. vad heter du?' Jag nämnde mitt namn och min härstamning för honom, och han sade till mig: 'Du lyftes upp till mig för tio år sedan'." [1/ p. 97]
Abul `Abbas al-Mursi berättar om hur Allah gav Imam Abul Hasan befäl över havet

Sheikh Abu al Abbas berättade:
    "Jag var med Sheiken på `Idhab-sjön. Vi ansattes av hårda vindar och båten hade fått en läcka. Sheikhen sade då:´'Jag såg himlarna öppna och två änglar som steg ned. En av dem sade: "Moses är mer kunnig än al-Khidr," medan den andres sade "Al-Khird är mer kunnig än Moses," ytterligare en ängel nedsteg och sade: "Sannerligen, det al-Khidr vet mer än Moses är inte mer än det härågeln känner till av Solomos kunskap då han sade: 'Jag har fått reda på sådant du inte fått reda på." ' Jag förstod då att Allah skulle föra oss säkert till vårt mål, eftersom Han gett Moses befäl över havet. " [1/ p. 100]
Sheikh Abul `Abbas berättar [för Sheikh Ibn `Ata Allah, i Lataif al-Minan]:
    "Vi var på en resa tillsammans med Sheihen [Abul Hasan] det år han dog. När vi kom till Khanim, sade Sheiken till mig: Jag såg mig själv i en häftig storm på havet. Vinden piskade, vågorna hävde sig, båten sprang läck och vi var nära att dränkas. Jag närmade mig då båtens reling och sade: ´"O hav, om du har befallts att lyssna och lyda mig – all nåd tillhör Allah, den All-Hörande, den All-Vetande. Men om du befallts något annat, så ligger domslutet hos Allah, den Allsmäktige, den Vise " Jag hörde då havet säga: "Jag lyssnar och jag lyder." – Sheikhen dog och vi begravde honom i Humaythira i `Idhab-öknen. Efter det begav jag mig på en annan resa. Vi befann oss mitt i en häftig storm, vi var långt ute till havs, Vinden piskade, vågorna hävde sig, båten sprang läck och vi var nära att dränkas. Vid den tiden hade jag glömt Sheikhens ord, men när situationen blev allvarlig mindes jag dem. Jag närmade mig då båtens reling och sade: ´'O hav, om du har befallts att lyssna och lyda Allah's Vänner – all nåd tillhör Allah, den All-Hörande, den All-Vetande. (Jag sade inte: lyssna och lyda mig, som Sheikhen sagt.) Men om du befallts något annat, så ligger domslutet hos Allah, den Allsmäktige, den Vise.' Jag hörde då havet säga: 'Jag lyssnar och jag lyder.' Havet blev då stilla och den återstående resan var behaglig." [1/ p. 99]

(c) Översättaren och Kultursällskapet Damas
http://www.damas.st


Image
Kupolen till den modenra moské som byggts i anslutning till Abul `Abbas al-Mursi's grav i Alexandria. I närheten finns även gravplatserna för Yaqut al `Arsh (en annan av Imam Abul Hasan's efterträdare) och Imam al Busiri, författaren till Qasida al-Burda.
.

Return to Biographies

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests