sv: Metoder för bedövning

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Metoder för bedövning

Postby nur.nu » 10 Dec 2013, 02:25

Bedövning
Från: Animal Ethics Dilemma
http://ae.imcode.com/se/servlet/GetDoc?meta_id=1148

Bedövning kan genomföras med gas, eller som elektrisk eller mekanisk bedövning. Tidigare genomfördes bedövningen på gården med ett kraftigt slag med ett trubbigt instrument på huvudets framsida. Vissa västeuropeiska städer hade lagliga krav på hjärnskakning som bedövningsform så tidigt som på 1000-talet. De flesta djur blev emellertid inte bedövade före slakt vid slutet av 1800-talet. Oron för djurs välbefinnande växte under 1900-talet, speciellt från 1960-talet och framåt, och det blev så småningom överenskommet att hjärnskakning som bedövningsform var otillräcklig.

Bedövningsmetoderna har förbättrats under en lång tid. Bedövning med bultpistol introducerades vid slutet av 1800-talet (Breidert, 1902), elektrisk bedövning vid slutet av 1920-talet (Raschke, 1928) och CO2-bedövning på 1950-talet (Wernberg, 1957).

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

Re: sv: Metoder för bedövning

Postby nur.nu » 10 Dec 2013, 02:39

Det är tillåtet att bedöva fjäderfän och får med el före slakt. El-bedövning är i dag den vanligaste bedövningsmetoden vid vanlig slakt av fjäderfän och används även i stor utsträckning vid vanlig slakt av får. El-bedövning före slakt accepteras av många av världens muslimer. Det gör det möjligt att halalslakta fjäderfän och får i Sverige utan att man kommer i konflikt med djurskyddsbestämmelserna.

Nötkreatur måste däremot alltid bedövas med bultpistol eller motsvarande innan avblodning sker. Eftersom bedövning med bultpistol inte leder till att hjärtat omedelbart stannar kan även den metoden accepteras av vissa muslimska grupper.

Källa: Jordbuksverket, citerat i Tidningen Djurskyddet http://tidningen.djurskyddet.se/2011/09 ... a-butiker/

Return to Slaughter | Halal slakt

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests