sv: Shifa 2.3.2: Om att upphöja och vörda Profeten Muhammad

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Shifa 2.3.2: Om att upphöja och vörda Profeten Muhammad

Postby nur.nu » 28 Mar 2011, 01:05

Om att upphöja, respektera och vörda Profeten Muhammad
(Allahs välsignelse och fred vare med honom)
ur Al-Shifa av Qadi 'Iyad Del 2 Kapitel 3 Avsnitt 2

(se vidare www.damas.st)

'Amr ibn al-cAs sade: ”Det finns ingen jag älskat så mycket som Allahs Sändebud (Allahs välsignelse och fred vare med honom) och ingen jag respekterar mer. På grund av min stora respekt för honom kunde jag aldrig se på honom så länge att jag blev nöjd. Om någon bett mig beskriva honom så skulle jag inte kunna göra det för jag kunde inte titta på honom tillräckligt länge.”

At-Tirmidhi berättar att Anas sade: ”Allahs Sändebud (Allahs välsignelse och fred vare med honom) brukade gå ut tillsammans med sina Följeslagare från Muhajirun och Ansar och bland dem var Abu Bakr och 'Umar. Ingen höjde blicken för att se på honom utom Abu Bakr och 'Umar. Han brukade se på dem och de på honom. De log mot honom och han mot dem.”

Det berättas att Usama bin Sharik sade: ”Jag kom till Profeten (Allahs välsignelse och fred vare med honom) och fann hans Följeslagare sitta runtomkring honom lika stilla som om det funnits fåglar på deras huvuden.” [At-Tirmidhi] I en hadith från Hind bint Abi Hala där han beskrivs finner vi följande: ”När han talade böjde de som satt runtomkring honom sina huvuden som om det satt fåglar ovanpå dem.”

När Quraysh sände 'Urwa ibn Mas'ud till Allahs Sändebud (Allahs välsignelse och fred vare med honom) under Hudaybiyya-året [6 året efter hijrah], såg han den ojämförliga respekt som hans Följeslagare visade mot honom. När han gjorde sin tvagning [wudû´] så rusade de för att få det som blev över av vattnet han använt, och nästan slogs om det. Om han spottade så tog de upp saliven med sina fingrar och strök det över sina ansikten och kroppar. Om ett av hans hårstrån föll så rusade de för att få tag på det. Om han befallde dem att göra något så skyndade de för att utföra hans befallning. Om han talade så sänkte de sina röster i hans närvaro. På grund av sin stora respekt för honom såg de honom inte rakt i ögonen.

När han ['Urwa ibn Mas'ud] återvände till Quraysh sade han: ”Ni folk av Quraysh! Jag har varit hos Choroes i hans kungarike och hos Caesar i hans kungarike och hos Negus i hans kungarike, men jag svär vid Allah, jag har aldrig sett någon kung som av sitt folk behandlas så som Muhammad (Allahs välsignelse och fred vare med honom) behandlas av sina följeslagare.” [Al-Bukhari]

En version lyder: ”Jag har aldrig sett någon kung vars följeslagare upphöjt honom så som Muhammads följeslagare upphöjer honom. Det jag sett är folk som aldrig kommer att överge honom.” Allahs välsignelse och fred vare med honom.

Anas sade: ”Jag såg Allahs Sändebud (Allahs välsignelse och fred vare med honom) när hans hår blev rakat. Hans Följeslagare stod runtomkring och varje gång en lock föll var det någon som plockade upp den.” [Muslim]

Ett annan exempel på detta var när Profeten (Allahs välsignelse och fred vare med honom) sände 'Uthman som sändebud till Quraysh och de gav honom tillåtelse att göra tawâf kring Huset [Ka'ba], men han vägrade och sade: ”Jag gör det inte förrän Allahs Sändebud (Allahs välsignelse och fred vare med honom) gör det.”

Talha sade att Allahs Sändebuds Följeslagare bad en ovetande beduin att fråga Profeten (Allahs välsignelse och fred vare med honom) att beskriva ”Den som uppfyllt sitt löfte” [med hänsyftning till Koranversen: " Bland de troende finns det män som håller fast vid de löften som de har avgett inför Gud; av dem har några fått ge sina liv; andra avvaktar sin tur utan att vackla i sin beslutsamhet." (33:23)] Själv hyste de alltför stor respekt och vördnad för honom. Beduinen frågade honom men han svarade inte. När sedan Talha kom fram sade han: ”Här är en som uppfyllt sitt löfte.” [At-Tirmidhi]

Qayla sade: ”När jag såg Allahs Sändebud (Allahs välsignelse och fred vare med honom) sitta på huk darrade jag av fruktan.” [Abu Dawud och at-Tirmidhi] Det var på grund av hans djupa respekt och vördnad.

Al-Mughira sade: ”Allahs Sändebuds Följeslagare använda bara fingernaglarna när de knackade på hans dörr.” [Al-Hakim och al-Bayhaqi] Al-Bara´ ibn cAzib sade: ”Jag ville fråga Allahs Sändebud om något men väntade i flera år på grund av min vördnad för honom.” Allahs välsignelse och fred vare med honom.

© Kultursällskapet Damas 2009
Senaste uppdatering: 2009-03-06

Return to Profeten Muhammad (sall Allah 'aleihi a sallam)

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests