sv: Hur man utför bönen (ur Nur al-Idah)

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Hur man utför bönen (ur Nur al-Idah)

Postby nur.nu » 31 Mar 2011, 12:55

Ur "Nur al-Idah" med kommentarer baserade på "Maraqi al-Falah" Av Imam al-Shurunbalali
http://www.damas.st > Arkiv > Nur al-Idah, direktlänk: nuralidah.tk Boken om Salat, Avsnitt 3.7 (s. 23 ff)

Hur man utför bönen
فصل في كيفية تركيب الصلاة
اذا أراد الرجل الدخول في الصلاة أخرج كفيه من كيمه ثم رفعهما حذاء أذنيه ثم كبر بلا مد ناويا ويصح الشروع بكل ذكر خالص لله تعالى كسبحان الله وبالفارسية إن عجز عن العربية وإن قدر لا يصح شروعه بالفارسية ولا قراءته بها في الأصح ثم وضع يمينه على يساره تحت سرته عقب التحريمة بلا مهلة مستفتحا وهو أن يقول : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك . ويستفتح كل مصل ثم تعوذ سرا للقراءة فيأتي به المسبوق لا المقتدي ويؤخر عن تكبيرات العيدين ثم يسمي سرا ويسمي في كل ركعة قبل الفاتحة فقط ثم قرأ الفاتحة وأمن الإمام والمأموم سرا ثم قرأ سورة أو ثلاث آيات ...

När en man vill inträda i bönen, drar han fram sina händer ur ärmarna. Sedan lyfter han dem i höjd med öronen, och uttalar "Allahu akbar", utan att förlänga (bokstäverna mer än vad som är tillåtet)[a], medan han (medvetandegör) sin avsikt.

Det är giltigt att inleda med varje fras som uteslutande omnämner Allah, t.ex. "Subhana Allah", och (det är giltigt att säga det) på persiska (eller något annat icke-arabiskt spräk) om man inte kan arabiska. Men om man kan säga det på arabiska är det inte giligt att inleda bönen, eller recitera Koranen på persiska, enligt den mest korrekta åsikten.

Omedelbart efter tahrima[b] placerar han sin högra hand över sin vänstra under naveln, och uttalar den inledande lovprisningen (thana al-istiftah) med orden:

"Subhanaka Allahumma wa bihamdika,
tabaka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa Ant."


Upphöjd är du, o Allah, och lovprisad,
välsignat är Ditt Namn, och upphöjt Ditt Majestät.
Ingen gud finns utom Du.

Var och en som ber uttalar detta[c].

Därefter söker han tyst skydd (frän Shaytan) (al-ta'awwudh) inför recitationen:

["A'udhu biAllah min al-Shaytan al-rajim"
Jag söker skydd hos Allah från Shaytan, den förbannade]

Den som ansluter sig imamen efter att denne börjat (al-masbuq) uttalar detta, men inte den som som följt imamen[d] (från början) (al-muqtadi) . I 'Id-bönerna sägs det efter al-takbirat[e].

Sedan säger han tyst "BismiAllah" (i Allah's namn) [om han själv reciterar] . Han säger "BismiAllah" i varje bönecykel (rak'a), men endast före Sura al-Fatiha. [Att säga det mellan al-Faitha och nästa Sura är inte sunna, men inte heller ogillat.]

Sedan reciterar man[f] Sura al-Fatiha, och imamen och den som följer imamen säger båda tyst "Amin". Sedan reciterar man[f] en sura eller tre ayat.
__________________

a. Om han förlänger hamzan (första bokstaven i "Allah" eller "Akbar") har han inte inträtt i bönen, och bönen är ogiltig.
b. (Genom att säga "Allah akbar" eller motsvarande, har han inträtt i bönen, och en rad olika saker, som t.ex. att äta och att tala, blir förbjudna. De inledande orden kallas därför för tahrima.)
c. Dock inte om imamen redan börjat recitera.
d. Eftersom al-ta'awwudh hör ihop med recitationen, och den som följer imamen följer dennes recitation.
e. Eftersom det hör ihop med recitationen bör det sägas i anslutning till den.
f. (Recitationen utförs bara av den som leder bönen eller ber ensam. Den som följer en imam reciterar inte själv utan lyssnar bara.)

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

Re: sv: Hur man utför bönen (ur Nur al-Idah)

Postby nur.nu » 31 Mar 2011, 12:56

فصل في كيفية تركيب الصلاةثم كبر راكعا مطمئنا مسويا رأسه بعجزه آخذا ركبتيه بيديه مفرجا أصابعه وسبح فيه ثلاثا وذلك أدناه ثم رفع رأسه واطمأن قائلا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد لو إماما أو منفردا والمقتدي يكتفي بالتحميد ثم كبر خارا للسجود ثم وضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه بين كفيه وسجد بأنفه وجبهته مطمئنا مسبحا ثلاثا وذلك أدناه وجافى بطنه عن فخذيه وعضديه عن إبطيه في غير زحمة موجها أصابع يديه ورجليه نحو القبلة والمرأة تخفض وتلزق بطنها بفخذيها ثم رفع رأسه مكبرا وجلس بين السجدتين واضعا يديه على فخذيه مطمئنا ثم كبر وسجد مطمئنا وسبح فيه ثلاثا وجافى بطنه عن فخذيه وأبدى عضديه ثم رفع رأسه مكبرا للنهوض بلا اعتماد على الأرض بيديه وبلا قعود ...

Sedan säger man "Allah akbar" medan man bugar, och står stilla i den ställningen (ruku'), med huvudet i jämnhöjd med ryggen, medan händerna fattar om knäna med öppna fingrar. Man upphöjer Allah minst tre gånger [med orden:

"Subhana Rabbi al-'Azhim"
Höjd över varje begränsning är min väldige Herre.]

Sedan lyfter man huvudet och och är stilla (i upprätt ställning) medan man säger:

"Sami'a Allah liman hamidahu. Rabbana wa laka al-hamd"
Allah hör den som lovprisar Honom.
O vår Herre, Dig tillkommer lovprisninng.

Detta säger man om man leder bönen eller ber ensam. Den som följer en imam säger enbart lovprisningen (dvs. "Rabbana wa laka al-hamd").

Sedan säger man "Allah akbar" medan man nedfaller till sujud. Man lägger först knäna (mot marken), sedan händerna, sedan ansiktet mellan händerna. Man lägger både näsan och pannan mot marken, och ligger stilla i denna ställning, medan man upphöjer Allah minst tre gånger [med orden

"Subhana Rabbi al-A'la"
Höjd över varje begränsning är min högste Herre.]

Man håller överkroppen långt från låren, och armlederna långt från armhålorna, om det inte är trängsel, och låter fingrar och tår peka mot Qibla. Kvinnan däremot håller kroppen sänkt, och håller överkroppen tätt intill låren.

Sedan lyfter man huvudet medan man säger "Allah akbar". Mellan de två nedfallandena sitter man stilla med händerna på låren. Sedan säger man "Allah akbar" medan man nedfaller (för andra gången). Man ligger stilla medan man upphöjer Allah tre gånger, och håller överkroppen långt från låren, och armlederna på avstånd. Sedan lyfter man huvudet medan man säger "Allah akbar", och reser sig utan att stödja sig på marken med händerna, och utan att sitta.
__________________

/fortsättning följer insha Allah/

Return to Hanafi

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests