sv: Giftermål i Islam

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Giftermål i Islam

Postby nur.nu » 31 Mar 2011, 18:54

Giftermål i Islam
Sammanfattning av
Marriage (Nikah) in al-Islam - by Faraz Rabbani
from Se'adat-e-Ebadiyye
http://nur.nu/forum/viewtopic.php?f=16&t=118

Det är fard (obligatoriskt) att känna till vilka rättsregler som gäller för de praktiska situationer som man ställs inför i livet. För den som avser att gifta sig är det t.ex. fard att känna till grundläggande fiqh för äktenskap. Nedanstående artikel sammanfattar de viktigaste fiqh.aspekterna gällande giftermåt i Islam.

Artikel sändes in på Hanafi-fiqh-listan av Sidi Faraz Rabbani i november 2001. Den utgår från Hanafi-skolan – vilket är intressant eftersom Hanafi-skolans ahkan i praktisk samverkan (mu`amalat) ofta tillämpas även av dem som följer en annan madhhab i andra frågor. Ahkam enligt andra rättsskolor nämns också.

Rubrikerna tillhör inte den ursprungliga artikeln, utan har lagts till för att göra det lättare att hitta:

Sammanfattning:

- Artikeln inleds med en diskussion om vilken status äktenskap har, samt råd och rekommendationer för val av äktenskapspartner.

- Därefter gås de grundläggande komponenterna (arkan) för ett giltigt äktenskapskontrakt: I Hanafi madhhab är de: 1. Att det finns vittnen, 2. Bud och accepterande av budet. Författaren har lagt till en ytterligare punkt, nämligen att kvinnans wali (förmyndare) har givit sin tillåtels, eftersom det är ett villkor i de andra rättsskolorna.

Observera att det inte behövs någon person som "viger" - äktneskapet är ett avtal mellan två parter, det so behövs fär att det ska vara giltigt är i stort sett samma regler som för handelsavtal.

- Slutligen går författaren igenom reglerna för Mahr.

Return to Hanafi

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests