sv: Qunut enligt Hanafi madhhab

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Qunut enligt Hanafi madhhab

Postby nur.nu » 20 Mar 2011, 12:02

BismiAllah

Qunut al-Witr


Witr-bönen är wajib enligt Hanafi madhhab.
Witr-bönen berstår av 3 raka3at utan salam emellan. Det enda som skijer den från Maghrib-bönen är Qunut, en du'a som reciteras före ruku`i tredje rak`a av witr-bönen.

Qunut al-Witr är wajib, men vad man reciterar är inte föreskrivet som wajib. Det är sunna att recitera Qunut med följande lydelse:

image

Efter det kan man, om mans så önskar läsa ytterligare en du'a:
"Allahumma ihdina bifaDlika fiman hadayt"
Ordalydelsen är den samma som den Qunut man enligt Shafi'i madhhab läser under Ramadan.

Här en youtube där Qunut reciteras enligt båda versionerna, med tranlisteration och engelsk översättning:


User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Qunut al-Nazila

Postby nur.nu » 20 Mar 2011, 12:03

BismiAllah

Qunut al-Nazila


Qunut al-Nazlia är en du'a som reciteras efter ruku´ i andra rak3a i Fajr-bönen (alltså på samma sätt som i Shafi'i madhhab). Enligt Imam al-Tahawi är det rekommenderat att göra det under tidier av kris. Många lärda idag har sagt att vi lever i en tid där kriserna i världen hela tiden avlöser varandra, och att det därför är motiverat att göra Qunut al-Nazila till en vana.

Dess lydelse är "Allahumma ihdina bifaDlika fiman hadayt..." (dvs. andra versionen i Youtube-klippet ovan)

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

Re: sv: Qunut enligt Hanafi madhhab

Postby nur.nu » 06 Apr 2012, 18:41

Tillägg om
Qunut enligt Maliki-skolan

I maliki-skolan är qunut endast i subh (den obligatoriska morgonbönen). Qunut är rekommenderat men kan lämnas (både pga. glömska eller medvetet) utan att det påverkar bönen på något vis. Enligt malikiterna är det rekommenderat (mandub) att recitera den i andra rak´ah men INNAN ruku´, dvs. efter suran. Om man glömmer/ignorerar att göra det innan ruku´ är det giltigt att säga den efter rukun och ändå få "belöningen" för denna mandub-handling.

Det kan även läggas till att malikiterna inte lyfter på händerna, utan håller de vid sidan av kroppen som vanligt. Skulle man lyfta på händerna är det självklart inga problem, men det räknas generellt inte bland det som är rekommenderat. Man reciterar qunut tyst för sig själv, dvs. imamen reciterar den inte högt och följarna ska inte säga "amin" efter varje fras.

Ur kommentarerna till
http://www.facebook.com/groups/abuhanif ... 253406194/

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Hadith om Qunut

Postby nur.nu » 01 May 2012, 20:39

Hadith om Qunut

Al-Hasan ibn ´Ali ibn Abi Ṭalib (عليهما السلام) sade att Allahs Sändebud (صلى الله عليه وسلم) lärde honom att recitera följande ord i qunut:

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ ، وَإِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ [ وَلا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ ] تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

Allāhumm-ahdinī fī-man hadayta, wa ´āfinī fī-man ´āfayta, wa tawallanī fī-man tawallayta, wa bārik lī fī-mā a´ṭayta, wa qinī sharra mā qaḍayta, fa-innaka taqḍī wa lā yuqḍā ´alayka, innahu lā yadhillu man wālayta [wa lā ya´izzu man ´ādayta] tabārakta rabbanā wa ta´ālayta.

O Allah, vägled mig bland dem som Du har väglett; förlåt mig bland dem som Du har förlåtit; vänd [Dig] mot mig i vänskap bland dem som Du har vänt dig mot i vänskap; välsigna mig i vad Du har tilldelat; rädda mig från det onda i vad Du har förordnat; för sannerligen Du förordnar och ingen kan påverka Dig; och den är inte förnedrad som Du har blivit vän med; [inte heller är den hedrad som Du har tagit som fiende][1]. Vår Herre, välsignad och upphöjd är Du.

Musnad Ahmad, 1:199 (nr. 1720). Autentisk enligt an-Nawawi (al-Majmu´, 3:496).

[1] Tillägget som här är inom parentes relaterar al-Bayhaqi i As-sunan al-kubra, 3:38.

Return to Hanafi

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests