sv: Den rekomemnderade tiden för ´Asr-bönen i Hanafi madhhab

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Den rekomemnderade tiden för ´Asr-bönen i Hanafi madhhab

Postby nur.nu » 28 Nov 2011, 20:11

BismiAllah

Det finns två åsikter i Hanafi madhhab ang början av `Asr-tiden:

1) att `asr-tiden inträffar då ett föremåls skugga år två gånger så lång som föremålet självt, utöver skuggans längd vid zhuhr-tiden

2) att den börjar då ett föremåls skugga år lika lång som föremålet självt, utöver skuggans längd vid zhuhr-tiden

Den första av dessa åsikter är den som de flesta lärda (inom madhhaben) är starkast, och som anges i de flesta fiqh-texter - d.v.s. den är fatwa inom madh-haben.

Den andra åsikten stöds av al-Sahibain (Ima Abu Hanifa's två närmaste elever Qadi Abu Yusuf och Imam Muhammad al-Shaybani), och av Imam al-Tahawi (en stor imam inom Hanafi fiqh, tillika författare till den kända `aqida-texten).

Det är tillåtet att följa den andra åsikten, men den första (2x skuggan) är att föredra "lil-khuruj `an al-khilaf" - för att undvika meningsskiljaktigheter, eftersom den även innefattar den andra åsikten (1x skuggan). [Av samma andledning är det inte rekommenderat att be Isha efter det att den tidiga tiden inträtt.]

Det är mustahabb (dvs. rekommenderat) i Hanafi madhhab att fördröja `asr-bönen, dock inte längre än att solljuset fortfarande är klarvitt.

Ref: Maraqi al-Falah
Sammanställt av: bmk

[Not: I Syrien, där folk följer båda madhhaber, brukar man utropa adhan vid den tidiga tiden och iqama vid den senare, på det sättet blir alla nöjda insha'Allah.]

Return to Salat

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests