sv: Avsikten för Wudu enligt Hanafi madhhab

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Avsikten för Wudu enligt Hanafi madhhab

Postby nur.nu » 30 Nov 2011, 04:13

Avsikten för Wudu: Sunna mu'akkada (inte ett villkor)

- Avsikten att utföra Wudu' är Sunna muakkada (alltså inte ett villkor för dess giltighet).
- Sunnan uppfylls om man avsikten finns innan man påbörjar Wudu.
- Går man in på badrummet för att göra Istinja och sedan Wudu räknas det som avsikt.
- Gör man istinja innan Wudu, är det mandub att specificera det i sin avsikt, på så sätt omfattas både Istnja och Wudu och man kan hoppas på belönig för båda.
- Avsikten är en handling som utförs av hjärtat.
- Men det är mandub att samtidigt uttala den med läpparna, för att stärka sin beslutsamhet.

Ref: Nur al-Idah / Maraqi al-Falah / Imdad al-Fattah

Enligt Hanafi-skolan är Wudu alltså giltig även utan avsikt. Det innebär bl.a. att bönen är giltig, även om avsikten för föregående Wudu var otydlig eler obefintlig. (För bönen i sig krävs dock en tydlig avsikt).

-----
/bmk

Return to Hanafi

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest