Allah existerar utan plats

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

Allah existerar utan plats

Postby nur.nu » 22 Feb 2012, 02:25

Var är Allâh?
Föredrag av Muftî 'AbdurRahmân ibn Yûsuf

http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... nrVAs_q5AE
Utmärkt förklaring av bl.a. hadithen om slavflickan.
Muftin säger bl.a. att denna hadith är muDtarib - problematisk, och att det därför inte går att etablera trossatser på grundval av den. Han återger också olika förklaringar som Ulama som Imam al-Nawawi givit till den denna hadith.

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

Re: Allah existerar utan plats

Postby nur.nu » 22 Feb 2012, 02:25

BismiAllah - Några Ayat, hadith och en diktrad om allt mellan himmel och jord


[57:4] Det är Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar och som tronar [över skapelsen] i Sin allmakts härlighet. Han vet vad som tränger ned i jorden och vad som utgår därifrån och [Han vet] vad som sänker sig från himlen och vad som stiger upp mot den. Han är med er, var ni än befinner er, och Gud ser allt vad ni gör. [Sura al-Hadid]

Han är med er var ni än befinner er - Alllah ma3akum ayna ma kuntum

Ska man förstå av detta att Allah är på den plats Vi befinner oss på (aynama kuntum)? -
Nej eftersom Allah inte har någon plats kan inte "med er" (ma3akum) indikera någon plats - det tolkas därför allegorisk som att Han är med oss genom Sin kunskap.

-----

[67:16] Kan ni vara säkra på att Han, som är i himlen, inte låter jorden [rämna under er och] uppsluka er? Se hur den [redan] skälver och skakar! [Sura al-Mulk]

Han (Allah) som är i himlen - man fi al-Sama

Ska man förstå av dett att Alllah är i himlen?
Nej, Ulama har sagt att detta måst tolkas allegoriskt för man kan inte tillskriva Alllah en plats (i himlen). En tolkning är: Är ni säkra inför Hans makt och auktoritet, att Han inte låter jorden uppsluka er?

-----

Enligt en Hadith i Sahih al-Bukhari:
"Om någon av er är i bönen och anropar sin Herre, må han då inte spotta i Qibla-riktningen, för Allah är helt visst mellan honom och Qibla.""

Ska vi förstå ur denna hadith att Alllah är på en plats mellan den bedjande och Qibla-riktningen? - Givetvis inte. Hadithen måste tolkas allegoriskt (om intresse finns kan vi kolla upp den exakta tolknigen)

-----

En person är närmast Allah, när han är i sudjud (knäböjningspositionen).
Så hur fungerar det ihop? Att Allah är i himmelen och att Han är närmast en då man är i sudjud?

-----


För att återgå till hadithen om slavflcikan:
Profeten (s) frågade henne "Var är Alllah" - ayna Alllah
Precis som i de ovanstående fallen kan man inte ta den frågan bokstavligt. Han frågade inte efter vilken plats Allah befinner sig på, utan efter Allah's ställning (alltså inte i rummet utan i status). Det är en vanlig språkvändning på arabiska, man frågar "ayna" med betydelsen "vad är statusen av" (ungefär som på svenska: var står han i förhållande till...) Avsikten var givetvis inte tt fråga flickan om Alllah's plats, utan att fråga henne om hennes tro - vilket uppfattning hon hade om Alllah - och hon svarade att Hans status är högt ovan skyarna.

En berömd diktrad som förklarar ordet "ayna":

"Where is the earth and where is the sky,
where is Mu'awiyah and where is Ali."

Betydelsen är att statusen av Sayydiuna 'Ali jämfört med statusen av Sayyiduna Mu´awiya är som skillanden mellan himmel och jord.

----

"att höja någon till skyarna, skilnaden är som himmel och jord....

Man märker när man skirver detta på svenska, att vårt språk också är full med talesätt och allegoriska uttryck. Den som inte kan svenska så bra kan nog lätt missförstå vad som sägs ibland.

Varför tror då somliga att man måste förstå det arabiska språket exakt ordagrant utan att göra de tolkningar som faller sig naturligt? Resultatet - i det här fallet en orimlig förestållningar om en rumsligt placerd gud - kanske helt enkelt är ett språkligt missförstånd?

Return to Allah - الله

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests