sv: Är sahihböckerna autentiska? Är allt som står där 100%..

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Är sahihböckerna autentiska? Är allt som står där 100%..

Postby nur.nu » 22 Sep 2012, 01:34

http://www.facebook.com/groups/rahma.se ... 888280618/

Fråga:
Är det så att sahihböckerna är de mest autentiska böckerna men allt som står där är inte hundra procent korrekt utan det finns hadither som är starka, svaga och det finns hadither som inte alls tolkas som det står? För det är väldigt många som tror att vi sunni anser att allt som står där är helt till hundra procent korrekt, att det inte alls finns några brister.

Svar:
Det är två separata frågor:
1. Är sahih-böckerna autentiska?
Svar ja, utan tvekan. Sahih-samlingar innehåller endast sahih hadither.
Men man bör dock även känna till att:
(a) Imam al-Bukhari i inledningen till varje kapitel skrivit hadither om inte är sahih. De tillhör dock inte själva samlingen.
(b) Imam al-Bukhari har sikrivit andra hadithsamlingar, t.ex. al-Adab al-Mufrad, som innhåller hadither av olika status
(c) Det finns mängder med autentiskt material som inte står i de två sahih-samlingarna
(d) En hadith kan vara autentisk även om den inte är sahih, och anändas till fiqh-resonmang av fuqaha. Imam Ahmad sade: "En svag hadith är kärare för mig än ren spekulation"

2. Är det som står i Sahih-samlingarna 100% korrekt?
Nuförtiden tror många att en enstaka hadither kan användas som "bevis" i fiqh-frågor. Så är inte fallet. Fiqh betyder "föreståelse", det innebär att ha insyn i alla hadither, deras bakgrund, hur de förhåller sig till Koranen och till siran, i vilket sammanhang de uttalades, om vad som är mansukh (inte längre gäller), om hur man löser sådant som verkar motsägelsefullt, om hur man går tillväga när det inte finns en entydig hadith, om hur tillsynes entydiga hadither inte alltid bevisar vad de verkar utsäga, om hur man rent språkligt tolkar vissa uttalanden i hadither osv. osv. osv.
Det är olyckligt att okunniga muslimer idag tror att de genom en enstaka hadith kan uttala sig om vad som är "uppenbart", när det ofta inte alls är uppenbart för dem som har kunskap.....

Return to Hadith

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests