sv: Hur gör man för att konvertera?

Post Reply
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Hur gör man för att konvertera?

Post by nur.nu »

Fråga

Hur ska man göra när man konverterar? Kan man säga trosbekännelsen ensam eller ska man ha två vittnen? Vilka vittnen ska man ha om man ska ha vittnen och ska man göra ghusl innan eller efter eller alls? Jag har inte konverterat än! Förbereder mig fortfarande...

Svar

Må Allah lägga tro och kärlek till Honom till Hans Sändebud Muhammad (fred vare med honom) i våra hjärta och öka den dag för dag - amin.

Shahada (trosbekännelsen) sägs inför minst två vuxna muslimska vittnen.
Om man har tro i sitt hjärta, ska ma inte skjuta upp detta, med tanke på att man adrlig vet om man får leva så länge att man hinner förverkliga sin intention. Man kan göra shadaha med enbart två vittnen, och senare i en störe församling. Det är fint att göra det tillsammans med andra muslimer, där alla de närvarande samidigt förnyar sin shadha, och under festliga former - för det är en stor fest för en själv och för Ummat, och Ánlgarna kommer att närvara.

Man gör sig ren och fin inför ett sådant tillfälle, för att hedra det. Efteråt gör man ghusl enligt Shari3a's föreskrifter - eftersom ghusl ur shari'a synpunkt (a) inte är giltigt förrän man är muslim, (b) är ett nödvändigt villkor för bönen när man väl blivit muslim.

Må Allah ta emot våra tafatta försök att närmna oss Honom och komma oss till mötes med skyndsamma steg, så som Han lovat enligt hadithen: "Jag är för Min tjänare vad han tror om Mig." - Amin.
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

Re: sv: Hur gör man för att konvertera?

Post by nur.nu »

Fråga

Kan säga trosbekännelsen helt ensam i sitt hjärta, eller måste det var i vittnens närvaro?

Svar

Konverteringen är giltig enligt Shari´a först när man uttalat den högt inför vittnen.
Vad som gäller inför Allah vet man inte med säkerhet - de lärda har sagt olika saker om det.
Qadi ´Iyad har förklarat detta i son bok "Al-Shifa":
Kombinationen av hjärtats bejakelse och läpparnas bekännelse utgör bekräftad tro.
Jibril-hadithen klargör skillnaden mellan sann tro och det som (bara) uttalas med läpparna: att vittna (shahada) är en del av Islam, och övertygelsen i hjärtat är en del av Iman.

Det finns andra tillstånd mellan dessa båda. Ett sådant är om någon bejakar (tron) i sitt hjärta och sedan dör utan att ha haft tid att vittna. Det finns olika meningar om en sådan person. En del (lärda) ställer villkoret att man måste fullborda sin tro genom muntligt vittnesmål. Andra anser att en sådan person är troende och kommer till Paradiset enligt Profetens (Allahs välsignelser och fred vare med honom) ord: “Den som har minsta korn av tro i hjärtat kommer ut ur Elden.” (Bukhari och Muslim). Profeten (Allahs välsignelser och fred vare med honom) nämnde bara det som finns i hjärtat. Detta är alltså en person som tror i sitt hjärta och det är varken uppror eller försumlighet som hindrat honom från att uttala (vittnesmålet). Detta är det den korrekta uppfattningen i frågan.

Det andra fallet gäller någon som tror i sitt hjärta men väntar länge med att vittna om det, trots att han vet att det är nödvändigt att göra det. Han varken talar eller vittnar om det någon enda gång under hela sitt liv. Om en sådan person finns det också olika meningar. Det har sagts att en sådan person är troende eftersom han bejakat tron inom sig. Eftersom vittnesmålet är en påbjuden handling, är han en syndare så länge han inte avlagt det, men han kommer inte att stanna i Elden för evigt. – Det har (å andra sidan) sagts att han inte är någon riktig troende förrän han förenat sin tro med ett muntligt vittnesmål, eftersom vittnesmålet innebär att man sluter ett avtal, vilket är en förutsättning för tron. Det står i direkt samband med tron. Tron blir inte komplett utan att shahada uttalas med tungan. Detta är det den korrekta uppfattningen.
Ur Qadi 'Iyad: Al-Shifa
på svenska: viewtopic.php?f=228&t=3257
på engelska: http://bewley.virtualave.net/shifa2a.html
Post Reply

Return to “Becoming Muslim | Konvertera till Islam”