sv: Fråga om sunni madhahib

Post Reply
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Fråga om sunni madhahib

Post by nur.nu »

Fråga:
Varför har sunna endast 4 lagskolor? Varför inte mer eller mindre?
Hur får dessa lagskolor nya fatawas i enligt med sin lagskola där ledaren har gått bort?Svar:
av Nur Muhammad

Man måste förstå att en lagskola utgörs av mycket mer än en samling fatawa av en Imam. En lagskola är väsentligen en metodik - principer för hur man härleder bevis. Dessa principer tillämpas varje gång nya frågor dyker upp. Det är en ganska komplex process. Ibland kommer olika imamer inom samma skola fram till olika resultat därför att de har utvärderat bevisen på olika sätt. Det är t.ex. många frågor inom Hanafi madhhab där det inte är Imama Abu Hanifas åsikt som är rådanande, utan någon av hans elevers åsikt kan utgöra fastwa inom skolan.

Bland salaf liksom bland senare generationer har det funnits flera mujtahid imamer, som Imam al-Awz´´i, Syfyan al-Thawri etc. Men deras metodik har inte förts vidare, eftersom de inte hade elever och elevers elever som förde den vidare. Allt vi har från dem idag är ensktaka utlåtanden om vissa frågor- det utgör ingen madhhab. Man kan inte idag säga att "jag följer Imam al-Awza´is madhhab", eftersom den inte levt vidare sedan hans tid.Svar:
av Abdulghafur Starck

Det har förmedlats ijma´ från diverse sunnitiska ´ulama om att det definitivt är obligatoriskt att följa dem fyra skolorna, att man håller sig inom dessa. Det råder dock ikhtilaf om huruvida det är obligatoriskt att följa specifikt en av dessa fyra eller om det är giltigt att gå utanför den man primärt följer.

Jag är av åsikten att det är giltigt att följa åsikter från andra skolor än den man primärt följer, men våra ´ulama har specificerat diverse villkor för att detta ska vara giltigt. Bland annat ska man inte kombinera handlingar på ett sätt som gör att handlingen inte är giltig enligt en enda av skolorna man tog från. Ett bra exempel är angående att stryka över strumpor i wudu'. Enligt hanbali-skolan är det giltigt att stryka över icke vattentäta strumpor, det behöver alltså inte vara av läder, och man får stryka högst en dag och en natt när man inte är på resa. Enligt maliki-skolan är det endast rituellt slaktat, genuint läder som dessa strumpor får bestå av, och det är giltigt för en person att stryka hur länge som helst, inte endast en dag och en natt. Rent teoretiskt kan således en person stryka över sina läderstrumpor i flera månader (så länge man inte behöver utföra ghusl), enligt maliki-skolan. Vad händer således om man kombinerar dessa skolor och tar hanbali-skolans åsikt om att stryka på vanliga Nikestrumpor och maliki-skolans åsikt att man får stryka hur länge man vill, teoretiskt sett flera månader? Den som gör detta, stryker på vanliga strumpor i flera månader utan att ta av dem, kommer att ha en ogiltig wudu' efter en dag och en natt, likaså kommer hans böner att vara ogiltiga på samma sätt.

Det är ett av många exempel.

Lägg därtill att "följa det starkaste beviset" möjligen fungerar i frågor om bön och taharah - fastän detta naturligtvis är rent subjektivt, i synnerhet då man förlitar sig på hadithforskarnas graderingar av haditherna och även av deras graderingar av återberättarnas (ar-rijal) karaktär och minne, vilket innebär att man här i stort sett följer dessa hadithforskare blint - men när det handlar om handel och ekonomiska frågor, arv, äktenskap, straffrätt och annat, ja, då blir det generellt mer komplicerat.

Från: http://www.facebook.com/groups/13017847 ... 456862092/
Post Reply

Return to “Madhab & taqlid”