sv: en: ar: Ang. termen rafida

Post Reply
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: en: ar: Ang. termen rafida

Post by nur.nu »

Fatima Hussein
Rafidah är en term som används mot Shia (ismailitiska 12) då de vägrade imamat till Zaid ebn Ali. Zaid ebn Ali som hade accepterat Abu bakr och Umar kalifaat. Då en viss folkgrupp tillfrågades om Zaid ebn Alis imamat så vägrade de honom som...
Imam (rafadoo'h) därav rafidah.

Ebn tamima säger i sin bok "Menhajul Sunnah Alnabawiyah" att termen kom upp då Zaid ebn Ali kom ut med sitt uttal och då uppstod två grupper Shia (ismailestiska 12) som ej accepterade honom och Yazidierna som accepterade honom.

Värt att nämna, i boken al Mahasen återberättas att imam al Sadiq (A) hade tillfrågats följande:
"Oh mawlay, ett namn som har tillkallats oss, och som orättvisans makt mördat oss för och torterat oss för."
Imam Sadiq: "vad är detta för namn?"
Då sades det: "al- Rafidah".
Imam sadiq (A) svarade: 70 män vägrade Farao och kom till Profeten Mosa (A). Bland Mosas bybor fanns inga vägrare (rafidah), utan alla var anhägare till Profeten från allra början. Gud uppenbarade då för Mosa att: "oh Mosa döp de till "rafidaah", det är jag som har döpt de till det, det är en namn som tillgivits de av Mig.

Ja, Rafidah, vägrare till orättvisa till batel, rafidah till korruption, rafidah till de som hatar profetens avkomma, rafidah till de som dödade profetens Batoul. Imam Shaafee'i säger en fin dikt då han en gång i tiden fick tilltalsnamnet rafidaah:

يا راكباً قف بالمحصّب مـن منى واهتف بقاعد خيفها والناهضِ
سَحَراً إذا فاض الحجيج إلى منى فيضاً كمُلتطم الفرات الفائضِ
إن كان رفضاً حبّ آل محمد فليشهد الثقلان أنّي رافضي
Post Reply

Return to “Radd al-Rafidiyya”