sv: Sheikh 'Abd al-Qâdir al-Djailâni om krigen mellan Sahaba

Post Reply
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Sheikh 'Abd al-Qâdir al-Djailâni om krigen mellan Sahaba

Post by nur.nu »

Sheikh 'Abd al-Qâdir al-Djailâni om att tala om krigen som ägde rum mellan följeslagarna (Sahaba)
-------------------------------------
'Abd al-Qâdir al-Djailâni (qaddas-Allâhu ta'âlâ sirrah-ul 'aziz) ger följande råd i hans bok "Ghunya":

"Enligt Imâm Ahmad bin Hanbal, borde vi inte tala om krigen som ägde rum mellan följeslagarna såsom Hadhrat Talha och Zubair och Hadhrat 'Âisha och Hadhrat Mu'âwiya (må Allâh vara nöjd med dem alla). För Allah förklarar att det i det nästkommande livet inte kommer att existera någon oenighet bland dem och att de kommer att prata hjärtligt med varandra i Paradiset.

Hadhrat 'Alî var den som hade rätt i dessa krig. För han ansåg att det var ett sahîh (bra) val som förde honom till kalifatet. Och därför, enligt honom, var det tillåtet för honom att föra krig mot de som motsatte sig hans kalifat eftersom dem var bâghîs. Vad beträffar Hadhrat Mu'âwiya, Talha och Zubair, som krigade mot Hadhrat 'Alî, må Allâh vara nöjd med dem alla: var de av åsikten att en vedergällning var nödvändig mot mördarna av martyrkalifen (Hadhrat 'Uthmân). Och alla mördarna var i Hadhrat 'Alîs armé.

Muslimer bör undvika att döma dessa stora människors, våra överordnade per förträfflighet, uträttelser, och lämna lösningen till dessa angelägenheter bland dem till Allâhu ta'âlâ."

Källa: Sahaba "The Blessed" (engelsk översättning) av Sheikh Ahmad Farûqî, sid.244. Hakikat Kitabevi Publications No: 18
Omtolkat på svenska av Abu Hanifa-institutet © 2011.
Post Reply

Return to “History of Islam | Islams historia”