Minibiografi: Abu Hamzah al-Baghdadi as-Sufi d. 289 H.

Post Reply
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

Minibiografi: Abu Hamzah al-Baghdadi as-Sufi d. 289 H.

Post by nur.nu »

Minibiografi: Abu Hamzah al-Baghdadi as-Sufi[1]
Av Abdulghafur Starck


Han var Shaykhernas shaykh, Abu Hamzah Muhammad ibn Ibrahim al-Baghdadi as-Sufi, en av de otaliga sufierna under salafs tid.

Han höll sällskap med Bishr al-Hafi och imam Ahmad ibn Hanbal. Han slog följe med as-Sari ibn Mughallis as-Saqati.

Han var väldigt kunnig i Koranrecitation och qira’at, likaså spenderade han mycket tid i ribat och utförde många kampanjer.

Abu Hamzahs zuhd och tasawwuf är välkänd. Han sade: ”Kännetecknet för en sann sufier är [att han upplever] fattigdom efter rikedom, förnedring efter status och anonymitet efter kändisskap; och kännetecknet för en falsk sufier är [att han upplever] rikedom efter fattigdom, status efter förnedring och kändiskap efter anonymitet.”[2]

Abu Hamzah var även en stor faqih. Imam Ahmad ibn Hanbal brukade konsultera honom och säga: ”O sufier! Vad säger du om denna fråga?”[3]

En dag satt han och talade inför människorna i Baghdad när hans tillstånd plötsligt försämrades. Abu Hamzah dog några dagar senare, på en fredag omkring år 289/901.[4]

--------------------
[1] Baserat på biografin i Siyar a´lam an-nubala (12:165-168) av adh-Dhahabi, en av Ibn Taymiyyahs mest välkända elever. Utöver Abu Hamzah prisar adh-Dhahabi många som han benämner ”sufier”, ”sufiernas shaykh” etc.
[2] Siyar, 12:166
[3] Siyar, 12:168
[4] Enligt as-Sulami i Siyar, 12:168; andra rapporter flyttar datumet med några år, wa Allahu a´lam.
Post Reply

Return to “Biographies”